Kauppakamariryhmän hallitusohjelmatavoitteet

Kauppakamariryhmän mielestä hallitusohjelman pitää olla lyhyt dokumentti, joka  keskittyy Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeisiin suuriin kysymyksiin ja jättää hallituksen vastuulle sen, miten muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida. Esitämme omat tavoitteemme samassa hengessä.

Suomen hallitus on pyrkinyt selviytymään pitkään jatkuneesta taantumasta ottamalla lisää velkaa ja  kiristämällä verotusta. Tämä tie on nyt kuljettu loppuun. Kasvua ei saada aikaan veroja nostamalla eikä kestävyysvaje poistu lisävelalla. On vaihdettava suuntaa ja muutettava rytmiä.

Tarvitaan jämäkkä ja uskottava ohjelma, jonka avulla luodaan myönteinen toimintaympäristö Suomessa toimiville yrityksille. Tällaiseen ohjelmaan tulee kuulua ainakin: kasvua tukeva verotus, tiukka säästöohjelma, julkisen palvelutuotannon avaaminen yksityisille yrityksille, valtionhallinnon uudistus konserniohjauksen suuntaan sekä veroasteen ja erityisesti työn verotuksen kääntäminen laskuun.

Kauppakamarien hallitusohjelmatavoitteet: On rytmimuutoksen aika (pdf)