Ratkaisuja Suomelle – jotta Suomi olisi paras maa kaikille

Suomella on edessään ratkaisujen vuodet. Menetetty vuosikymmen on takana, ja kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen ovat olemassa. Vienti vetää, työllisyys paranee kohisten ja valtion velanotto on päättymäisillään.

Tyytyväisyyteen ei kuitenkaan pidä tuudittautua. Nyt eduksemme toimiva maailmanlaajuinen taloussuhdanne kääntyy ennen pitkää Suomesta riippumatta. Tarvitaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Rakenteellisia uudistuksia ja vaikeita päätöksiä on tehtävä nyt – hyvinä aikoina.

Suomi tarvitsee jatkuvaa kykyä uudistua. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy ja ilmaston lämpeneminen vaatii pysäyttämistä. Elämme keskellä yhä nopeammin muuttuvaa maailmaa. Emme voi jäädä seuraamaan sivusta vaan meidän on jatkuvasti rakennettava vastuullisia ratkaisuja huomiselle. Ilmastonmuutos on torjuttava tai muuten kaikki muu on turhaa. Tarvitsemme tehokkaita ja monipuolisia keinoja, joilla päästöjä voidaan vähentää mahdollisimman edullisesti, ilman mittavia hyvinvointitappioita. Keinoja kestävään kasvuun tulee etsiä ensisijaisesti markkinatalouden pelisäännöillä, teknologian kehitystä hyödyntäen.

Työllisyysastetta on nostettava, jotta suomalaisesta työstä ja yrittämisestä kerättyjen verojen maksu ei jää liian kapeille harteille. Väestön ikääntyminen asettaa hyvinvointivaltion rahoituksen kestävyyden koetukselle. Julkinen talous ei tule olemaan kestävällä pohjalla, ellei Suomen työllisyysaste nouse muiden Pohjoismaiden tasolle, kohti 80 prosenttia.

Pula osaavasta työvoimasta vaatii ratkaisuja, sillä osaaminen on Suomen ainoa pysyvä kilpailuetu. Nyt osaajapula on noussut yhdeksi yritysten suurimmista kasvun esteistä. Työllisyysasteen nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen eri puolilla maata vaativat monipuolisia koulutukseen liittyviä uudistuksia, uudenlaista tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä sekä merkittävästi nykyistä enemmän työperusteista maahanmuuttoa ja huippuosaamista myös ulkomailta.

Sujuva liikenne ja saavutettavuus ovat alueiden kilpailukyvyn ja elinvoiman ytimessä. Liikenteen rahoitus tarvitsee uuden rahoitusmallin, sillä väylien korjausvelkaa sekä infran investointivelkaa on pystyttävä kuromaan umpeen.

Suomella on kaikki mahdollisuudet tavoitella keskeisillä kilpailukykymittareilla maailman kärkeä. Tämä vaatii sitä, että Suomi on mahdollistava yhteiskunta, joka luo edellytyksiä yrityksille ja yksilöille yrittämiseen, luovuuteen ja uusien ratkaisujen etsimiseen. Sääntelyn on oltava sujuvaa ja tervettä kilpailua tukevaa. Mahdollistava yhteiskunta kannustaa ennustettavalla ja pitkäjänteisellä politiikalla osaamisen kehittämiseen ja innovaatioihin, kestävään kasvuun, omistamiseen sekä investointeihin.

Tutustu vaaliteeseihin