Hämeen kauppakamari ja ammattikorkeakoulu verkottavat ulkomaiset opiskelijat tulevaisuuden tekijöiksi yrityksiin

Kasva ja kansainvälisty -tapahtuma 10.4.2013  Hämeenlinnan Verkatehtaalla  kokosi yhteen  Hämeen alueella toimivat  yritysten edustajat, ulkomaiset opiskelijat  ja kansaivälistymispalveluita tarjoavat organisaatiot jakamaan hyödyllistä kansainvälistymiseen liittyvää tietoa ja verkottamaan osallistujat.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)  kansainvälinen  opiskelijatiimi  antoi tilaisuuteen oman värinsä ja välitti tietoa siitä,  miten korkeakouluyhteistyöllä voidaan edistää yritysten kansainvälistymistä.  Opiskelijatiimissä oli tulevaisuuden osaajia monilta eri aloilta ja useasta eri maasta. Konstantin Bylkov (Venäjä) ja Sukie Tsang (Kiina) opiskelevat kansainvälistä liiketaloutta ja esittelivät opiskelijoiden osaamista markkinatutkimusten tekijöinä. Daniel Vahla (Puola), Pierre Vongeheur (Saksa) ja Aleksi Lintunen (Suomi) valmistuvat konetekniikan insinööreiksi ja Normunds Kaupers (Latvia) ja Markus Pulkkinen (Suomi) opiskelevat rakennustekniikkaa. Lisäksi mukana olivat Eleanor Kamthunzi (Mali) Industrial Management -koulutusohjelmasta ja Jukka Klemola Supply Chain Management -koulutusohjelmasta.

HAMKin Pajatso-hanke tukee ulkomaisten opiskelijoiden työllistymistä

HAMKissa opiskelee vuosittain yli 600  ulkomaalaista opiskelijaa. Kansallisuuksia on yli 50.  Opiskelijat saavat ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutustuvat  Hämeen alueen elinkeinoelämään. Matkatuliaisina opiskelijoilla on ainutlaatuinen oman kulttuurinsa osaaminen, kielitaito ja kontaktit kotimaahansa. Toistaiseksi  Hämeen alueella ei ole osattu hyödyntää  näitä opiskelijoiden tietotaitoja riittävässä määrin  elinkeinoelämän hyödyksi.

HAMKin Pajatso-hankeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja tukemaan vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien henkilöiden työllistymistä.  Tarkoituksena on tuoda opiskelijat ja yritykset työelämän säännölliseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen.  Hankkeen toteutus tapahtuu yhteistyössä yritysten ja muiden tahojen kanssa.  Opiskelijoille järjestetään vierailuja, luentoja, workshoppeja,  uraohjausta, cv-klinikoita ja -tapahtumia. Lisäksi opiskelijat osallistuvat työelämälähtöisiin ja -läheisiin projekteihin.

Yrityksiä informoidaan kansainvälistymistä opiskelevien osaamisesta esimerkiksi suoramarkkinoinnin avulla sekä Kasva – ja kansansainvälisty- tapaisissa tilaisuuksissa.  Päämääränä on  järjestelmällinen ja selkeä palvelupaketti ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten välisen yhteistyön sujuvoittamiseksi.

Yhteistyöllä entistä kansainvälisempi ja osaavampi Häme

HAMKin yhteistyö Hämeen kauppakamarin ja muiden alueen toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää, jotta HAMK ja sen Pajatso- ja muut hankkeet  voivat  vastata parhaalla mahdollisella tavalla yritysten kansainvälistymiseen liittyviin tarpeisiin sekä yritystoiminnan muihin haasteisiin.

Esimerkiksi YIT Rakennus Oy on löytänyt HAMKin Construction Engineering – koulutusohjelmasta latvialaisen Normunds Kaupersin.  Insinööriosaamisen lisäksi YIT Rakennus Oy:n teknisen toimiston päällikkö, Satu Tammilehto toteaa, että Normundsin palkkaaminen on tuonut valtavasti lisäarvoa kommunikoinnin ja yhteisen ymmärryksen sujuvoittamiseksi venäläisten ja latvialaisten työntekijöiden kanssa. Vaikka muuten asiat hoidetaan englannilla, voidaan varmistaa sanoman perillemeno. Työntekijät tulevat rohkeammin juttelemaan työnjohtajan kanssa, kun heillä on yhteinen kieli.

Hämeen kauppakamarin Koulutusvaliokunnan nimeämän työryhmän, jossa on valiokunnan jäsenten lisäksi ollut mukana oppilaitosten opettajia ja koordinaattoreita, tuloksena  on syntynyt  muun muassa OPISKELIJASTA TEKIJÄKSI – Työharjoitteluopas Yrityksille.  Opas antaa selvän kuvan eri koulutusasteiden – peruskoulusta  korkeakoulutukseen – työharjoittelukäytänteistä sekä kertoo  esimerkein niistä hyödyistä, joita yritykset voivat tätä kautta saada.

Kansainvälinen harjoittelija yrityksen huipputekijä ja verkottaja

Osa HAMKin ulkomaisista opiskelijoista jää Suomeen  ja osa  löytää työtä  Suomen rajojen ulkopuolelta.  Jokainen opiskelija jättää oman perintönsä HAMKin toimintaan ja  harjoittelujakson kautta  alueen elinkeinoelämään.  Yritys voi löytää huipputekijän  tai oven avaajan uusille markkinoille.

Suomesta muualle  lähtevät opiskelijat jakavat omat kokemuksensa ja Suomi-tietoutensa maailmalla.  Opiskelijat ovat suomalaisten yritysten  yhteistyö- ja kauppakumppaneita,  viestinviejiä ja verkottumispintoja uusiin kulttuureihin – oman lajinsa suurlähettiläitä  – hyvässä tapauksessa vielä silloinkin, kun he eivät enää asu  Suomessa.  Lyhytaikaisestakin  yhteistyöstä voivat jatkossa hyötyä sekä opiskelija että suomalainen  yritys.

Työelämän kansainvälinen osaaminen opitaan vuorovaikutuksessa eri kulttuurien kohdatessa

Demos Helsinki selvitti yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn kanssa, miten työelämässä arvostetaan kansainvälisiä osaajia. Piilotettu osaaminen -raportista selviää, että suomalaisessa työelämässä on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia.

Työnantajien kyselyvastausten perusteella kansainvälinen osaaminen yhdistetään yhä muun muassa liikkuvuuteen ja kielitaitoon, mutta myös verkostoitumisen, sopeutumiskyvyn ja yhteistyökyvyn kaltaisiin asioihin. Osa kansainvälisestä osaamisesta on arkista toimintaa kuten usein verkon kautta tapahtuvaa luontevaa kanssakäymistä eri vertaisryhmien kanssa. Kansainväliset osaajat ovat kiinnostuneita maailman isoista muutoksista, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan.

Nämä taidot voidaan oppia vuorovaikutuksessa monenlaisista kulttuureista ja taustoista tulevien ihmisten kanssa, ja ne tulevat olemaan kriittisiä Suomen kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja kansainvälistymisen vauhdittamisessa.  Suomi tarvitsee entistä monipuolisempaa ja kansainvälisempää osaamista hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Yhteistyö ulkomaisten opiskelijoiden kanssa voi olla yksi mahdollisuus näiden taitojen kartuttamiseen.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamari http://www.hamechamber.fi/  ja

HAMK http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK

 KUVAT:

http://www.flickr.com/photos/hamkuas/8400595111/

http://www.flickr.com/photos/hamkuas/8400595487/

http://www.flickr.com/photos/hamkuas/8400595749/in/photostream/

Kirjoittajat:

Maaret Viskari ja Salla Niittymäki HAMK ja Anne Hatanpää Keskuskauppakamari