Kansainvälistyminen ja palvelut

Edistämme yritysten kansainvälistymistä kumppanuuksilla, verkostoilla ja palveluilla. Haluamme vahvistaa yritysten osaamista tarjoamalla palveluita, tilaisuuksia, tapaamisia, koulutusta ja mentorointia kasvusta ja kansainvälistymisestä.

 

Kansainvälisyys ja yritykset

Suomesta löytyy merkittäviä, isoja ja menestyviä vientiyrityksiä. Niiden menestys myös jatkossa on entistä tärkeämpää Suomen kannalta. Samalla on kannustettava erityisesti keskisuuria ja pieniä, kasvupotentiaalisia yrityksiä kansainvälistymään. Suomen viennistä pk-yritysten osuus on vain 14 %, kun se Ruotsissa on 20 %, Saksalla 60% ja USA:ssakin 34 %. Yritysten kansainvälistyminen lähtee aina yrityksistä itsestään ja niiden tahdosta, mutta sitä voidaan edistää julkisin ja yksityisin palveluin. Kauppakamarit haluavat omalta osaltaan auttaa, kannustaa ja rohkaista yrityksiä kansainvälistymään.

Pk-yritysten osuus viennistä (1)

Team Finland ja kauppakamarit 

Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut kuten Finpro, Finnvera,  Tekes ja edustustot maailmalla. Julkiset palvelut eivät yksin ratkaise kaikkia yritysten kansainvälistymistarpeita, vaan lisäksi tarvitaan yksityisiä palveluita ja osaamista. Kauppakamarit tekevät Team Finland -yhteistyötä, mutta tarjoavat myös yksin tai yhdessä muiden yksityisten toimijoiden kanssa Team Finlandia tukevia ja täydentäviä palveluita. Lisätietoa saa Keskuskauppakamarista ja kunkin alueen kauppakamarista.

Kasvu ja kansainvälistyminen -palvelut

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit tarjoavat erilaisia verkostotapahtumia, mentorointia ja koulutusta yritysten kasvusta ja kansainvälistymistä. KasvuOpen, KasvuCamp, Vientikillat, AdvisoryBoard ovat esimerkkejä kauppakamarien laajasta palvelutarjonnasta. Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-koulutus tarjoaa kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille osaamista hallituksiin ja yritysjohtoon. Toteutamme myös erilaisia kumppanuushankkeita, joista tuorein esimerkki on Suomen ja Saksan kauppakamarien yrityksille suuntaama digikumppanuus.

Maainfot ja markkinatiedot

Meillä ja maailmalla toimivat kahdenväliset kauppakamarit ja niiden muodostama Finncham-verkosto tarjoavat tietoa markkinoinnista, asiakkaista ja liiketoimintamahdollisuuksista eri puolilla maailmaa. Verkostosta löytyy paljon osaamista ja kokemusta kansainvälisestä kaupasta. Verkostossa toimivat tahot voivat omalta osaltaan auttaa yrityksen kansainvälistymisessä ja hoitaa tarvittaessa toimeksiantoja yrityksille. Suomessa Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivat kahdenväliset kauppayhdistykset tarjoavat myös tietoa ja tilaisuuksia yrityksille.

Ulkomaankaupan koulutus 

Keskuskauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari ICC ja alueelliset kauppakamarit järjestävät monipuolista koulutusta kansainvälistymisestä ja kansainvälisen kaupan prosesseista. Seuraamalla kauppakamarien koulutustarjontaa löydät tarkempaa tietoa.