Kansainvälistymis- ja kaupanestekysely

Suomalaisyritykset katsovat perinteisille markkinoille

Tiedote 125/2013 28.5.2013 (www.formin.fi)

Ulkoministeriö yhdessä muun Team Finland -verkoston kanssa kartoitti syksyllä 2012 suomalaisten yritysten kohtaamia haasteita kansainvälistymisessä ja kaupankäynnissä. Selvityksen tulokset julkistettiin tiistaina 28. toukokuuta Finlandia-talossa. Nyt julkistettu kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys on laatuaan ensimmäinen. Aiemmin suomalaisyritysten kokemuksia on kartoitettu vain kaupanesteiden osalta, viimeksi vuonna 2009.

Kyselyyn vastasi eri puolilta Suomea noin 600 yritystä, jotka kattavat sekä liikevaihdoltaan että toimialoina valtaosan Suomen ulkomaankaupasta. Vastaajista yli 90 prosenttia oli pk-yrityksiä, erityisesti pieniä ja mikroyrityksiä.

Kansainvälistymisen osalta yritysten suurin mielenkiinto kohdistuu jo tällä hetkellä tärkeille vientimarkkinoille kuten Venäjälle, Ruotsiin, Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Saksaan ja Norjaan. Esiin nousivat myös Japani, Intia ja Ukraina.

Selvityksestä kävi ilmi yritysten pitävän julkisesti tarjottuja kansainvälistymispalveluja edelleen tärkeinä. Muun muassa ministerivetoisia vienninedistämismatkoja pidettiin hyödyllisinä.

”Selvitys antaa todella paljon selkänojaa Team Finland -verkoston työlle”, totesi julkistamistilaisuudessa puhunut eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb ja viittasi muun muassa tuleviin vientiä edistäviin Team Finland -matkoihin. Stubb kannusti yrityksiä katsomaan kuitenkin myös niille markkinoille, jotka eivät tässä tutkimuksessa nousseet esiin. ”Hyvä esimerkki tästä on koko Afrikan manner.”

Selvitys kertoi kaupanesteiden määrän viime vuosina lisääntyneen. Yritykset raportoivat yhteensä noin 1400 kaupan ja investointien estettä, joista suurin osa liittyy tavaroiden vienti- ja tuontikauppaan. Palveluiden tarjontaa koskevien ongelmien määrä on kuitenkin lisääntynyt, mikä kertoo osaltaan palvelukaupan kasvavasta merkityksestä suomalaisyritysten toiminnassa.

Suurin osa, noin 30 prosenttia, suomalaisyritysten kohtaamista kaupan ja investointien esteistä liittyy Venäjän-kauppaan. Määrää selittää osaltaan se, että Venäjä on Suomen suurin kauppakumppani. Seuraavaksi eniten suomalaisyrityksillä oli ongelmia EU:n alueella, missä esteet liittyvät usein julkisiin hankintoihin.

Euroopan komission kauppapääosaston kauppastrategia- ja markkinoillepääsyosaston johtaja Signe Ratso muistutti, että kaupan esteiden raivaamisessa Suomen ja EU:n välinen yhteistyö on tärkeää, ja yhdessä on kyetty poistamaan useita merkittäviä ongelmia. EU tarjoaa yrityksille myös kauppaa tukevia tietopalveluja kuten laajan EU:n ulkopuolisia markkinoita koskevan markkinoillepääsytietokannan .

Paneelikeskustelussa pohdittiin sitä, mihin Team Finland -toimintatapaa tarvitaan. Neste Oil Oyj:n yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen kannusti Team Finlandia vaikuttamaan aktiivisesti EU:ssa, niin sen kauppapolitiikassa kuin sisämarkkinoillakin. EK:n kilpailukyky ja kasvu -vastuualueen johtaja Leena Mörttinen totesi, että Team Finland -toimijoiden on katsottava asioita entistä tiiviimmin asiakkaidensa kannalta ja rikottava raja-aitoja yritysmaailman suuntaan. Planmeca Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Tuomas Lokki muistutti, etteivät viralliset toimijat kuitenkaan voi tehdä kaikkea; myös yritysten itsensä täytyy tietää, mitä haluavat.

Kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys tehtiin ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Finpron, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Keskuskauppakamarin, Kansainvälisen kauppakamari ICC:n, Suomen Yrittäjien ja Kaupan liiton Team Finland -yhteistyönä.

Lisätietoja kansainvälistymis- ja kaupanesteselvityksestä sekä julkistustilaisuudesta: kaupallinen neuvos Heli Siikaluoma, puh. 0295 351 133, heli.siikaluoma@formin.fi