Kaupanesteistä informointi

Kaupanesteet

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö vastaavat yhdessä toimenpiteistä, joilla pyritään ratkaisemaan yritysten kohtaamia kaupanesteitä.

Kaupanesteet sisämarkkinoilla

SOLVIT auttaa yrityksiä ja kansalaisia tilanteissa, joissa EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset eivät sovella sisämarkkinasääntöjä oikein. Keskukset ratkaisevat yritysten kaupanesteisiin liittyviä ongelmia ilman oikeustoimia. Valitukset voivat koskea muun muassa tuotteiden ja palveluiden pääsyä markkinoille tai verokysymyksiä. Jokaisessa jäsenmaassa toimii oma SOLVIT-keskus. Lisätietoja Solvitista saa Solvitin EU-sivuilta ja työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta .

Kaupanesteistä EU:n sisämarkkinoilla voi ilmoittaa:

Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

puh. 010 606 4686, faksi 010 604 8998, Sähköposti: solvit (at) tem.fi

Kaupanesteet EU:n ulkopuolella

Suomessa ulkoasianministeriön kauppapoliittinen osasto käsittelee yritysten kohtaamia kaupanesteitä EU:n/ETA:n ulkopuolisilla alueilla.

Kaupanesteistä EU:N/ETA:n ulkopuolella voi ilmoittaa:

Ulkoasiainministeriö, Kauppapoliittinen osasto, Markkinoillepääsyasioiden yksikkö

PL 176, 00161 HELSINKI

puh. (09) 1605 5507/5537, faksi (09) 1605 5599

sähköposti: tradebarrier (at) formin.fi

Kaupanesteselvitys 2009

Ulkoasiainministeriö toteutti kaupanesteselvityksen vuoden 2008 lopulla yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön, Keskuskauppakamarin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Suomen Yrittäjien ja Finpron kanssa. Kyselystä tehtiin yhteenveto: Kaupanesteselvitys 2009 .