Kauppaprosessit, riskit, työkalut

Sujuvoitamme yritysten vienti- ja tuontiprosesseja sekä riskienhallintaa ulkomaankaupan asiakirjoilla, todistuksilla, sopimusmalleilla, ohjeilla ja suosituksilla.

Kauppaprosesseilla sujuvaa kauppaa

Kansainvälisessä kaupassa on oleellista, että kaupankäynti, sopimukset, laskutus, toimitus ja maksut toimivat sujuvasti ilman viiveitä ja ylimääräisiä kuluja. Tehottomasti hoidettu kauppaprosessi voi lisätä kaupankäynnin kokonaiskuluja jopa 5-15 %. Sen sijaan kauppaprosessien oikealla ja tehokkaalla käytöllä voidaan prosessikuluja alentaa jopa 50 %. Kun kauppaprosessit toimivat, paranee niin tiedonkulku kuin asiakaspalvelukin. Kauppakamarit tarjoavat erilaisia palveluita ja työkaluja yrityksille kansainvälisen kaupan prosessien ja riskienhallinnan kehittämiseen.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat kansainväliseen kauppaan liittyviä asiakirjoja ja dokumentteja. Näitä ovat ulkomaankaupan asiakirjat, kauppalaskujen vahvistukset ja Force Majeure -erityistodistukset sekä suositukset vientiyrityksille ja -henkilöstölle. Lisätiedot tästä.

Ulkomaankaupan tietokansiot

Kauppakamarien Ulkomaankaupan kansiot auttavat yrityksiä kansainväliseen kauppaan liittyvissä käytännön asioissa. Niihin on koottu tärkeimmät ja hyödyllisimmät aineistot helpottamaan yrityksiä ulkomaankaupan mutkissa. Ottamalla yhteyttä omaan kauppakamariisi saat lisäinformaatiota.

Sopimukset, toimitusehdot, maksutavat

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n mallisopimukset auttavat yrityksiä laatimaan ulkomaankauppaan liittyviä sopimuksia nopeasti ja turvallisesti. Löydät ICC-mallit esimerkiksi tavaran kauppasopimuksesta, agentti- ja jälleenmyyntisopimuksesta sekä salassapitosopimuksesta. Incoterms-toimitusehdot helpottavat tavaran toimituksesta sopimista, Rembursseja ja perittäviä sekä takauksia koskevat ICC-säännöt ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja. Sopimusmallit ja muut julkaisut löydät tältä.

Ulkomaankaupan neuvonta ja koulutus

Kauppakamarit tarjoavat yleistä neuvontaa ja järjestävät monipuolista koulutusta kansainväliseen kauppaan liittyen. Ota yhteyttä omaan kauppakamariisi ja selvitä, millaista neuvontaa ja koulutusta on tarjolla.

Ulkomaankaupan riskienhallinta

Kauppakamareilta saa tietoa kansainvälisen kaupan riskienhallintaan liittyvistä palveluista ja asiantuntijoista. Neuvomme ja koulutamme myös näistä teemoista. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n suositukset compliance-menettelyistä, lahjonnanehkäisystä, kyberturvallisuudesta sekä vastuusta tuotanto- ja hankintaverkostoissa ovat suomalaisyrityksillekin soveltuvia työkaluja oman riskienhallinnan kehittämiseen.

Riidanratkaisu

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta auttaa kansainvälisenkin kaupan riita-asioissa. Lisätiedot tästä