Vaikuttaminen ja pelisäännöt

Vaikutamme kansainvälisen kaupan pelisääntöihin kansainvälisesti ja Euroopan unionissa. Toimivat, ennakoitavissa olevat ja mahdollisimman tasavertaiset säännöt edistävät tervettä kauppaa ja kilpailua sekä edesauttavat suomalaisyrityksiä kansainvälisillä markkinoilla.

Toimiva kauppa ja terve kilpailu

Kansainvälisen ja EU-sääntelyn on mahdollistettava terve liiketoiminta, tasapuolinen kilpailu sekä kannustettava yrityksiä kasvuun ja innovaatioihin. Pelisääntöjen on oltava selkeitä, järkeviä ja kansainvälisestikin kilpailukykyisiä. Kansainvälisesti, EU:ssa ja kansallisesti on panostettava parempaan ja järkevään sääntelyn sekä tehokkaaseen toimeenpanoon. Kansainvälisessä taloudessa kansallisen sääntelyn liikkumavara kapenee, eikä se saa vääristää kilpailua tai rasittaa toimijoita.

Vaikuttamisen painopisteet

Keskuskauppakamarin asiantuntijat seuraavat ja osallistuvat kansainväliseen ja EU-tason vaikuttamiseen omilla erityisasiantuntija-alueillaan, joita ovat tällä hetkellä:

  • Kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan toimivuus – WTO ja EU:n uudet kauppasopimukset
  • EU:n ja USA:n kauppa- ja investointikumppanuus – TTIP-neuvottelut
  • EU:n sisämarkkinoiden toimivuus kuten tavaroiden ja palveluiden liikkuvuus, yhtiö- ja arvopaperisääntely, hyvä hallinnointi, verotus, mainonta ja markkinointi, IPR ja sähköinen kauppa.
  • Kansainvälisen kaupan velvoitteet, yritysvastuu, riskienhallinta ja lahjonnanehkäisy

Osallistumme asioiden käsittelyyn esimerkiksi Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja Eurochambresin kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä sekä EU:n ja Suomen viranomaisten työryhmissä.

ICC WBO Horz logo_ENG_PMS300_textEurochambers logo

 

 

 

Lisätietoja näkemyksistämme saat asiantuntijoiltamme.
Ota yhteyttä meihin: Timo Vuori, 09 4242 6238, timo.vuori@chamber.fi

eu - vUORI - juNCKER

Protektionismin ja kaupanesteiden karsinta

Kirjavat tullausmenettelyt ja rajalla vaadittavat erityisasiakirjat, korkeat tullit ja verot, syrjivät standardit sekä erilaiset tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset, syrjivä verotus, tuontikiintiöt ja -kiellot sekä useat muut kaupan esteet vääristävät kilpailua ja voivat estää suomalaisyritysten pääsyä markkinoille. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö voivat auttaa yrityksiä selvittämään niiden kohtaamia kaupanesteitä Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Ota rohkeasti yhteyttä ministeriöön, Suomen edustustoon tai tarvittaessa kauppakamariin ja kysy lisää.

  • Kaupanesteet EU:n sisämarkkinoilla: Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö auttaa tarvittaessa yrityksiä. EU:n SOLVIT-prosessin kautta yritys voi ilmoittaa, jos EU-maa ei sovella sisämarkkinasääntöjä oikein. Valitukset voivat koskea muun muassa tuotteiden ja palveluiden pääsyä markkinoille tai verokysymyksiä. Lisätiedot: TEM/029 506 4971 tai solvit@tem.fi
  • Kaupanesteet EU:n ulkopuolella: Suomessa ulkoasianministeriö käsittelee yritysten kohtaamia kaupanesteitä EU:n/ETA:n ulkopuolisilla alueilla. Lisätiedot: UM/029 535 1133 tai tradebarrier(a)formin.fi