Verkostot ja kumppanuudet

Olemme aktiivinen toimija, vaikuttaja ja verkottaja kansainvälisessä, eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa kauppakamariyhteistyössä.

Kauppakamarit maailmalla

Maailmalla toimivat 12 000 kauppakamaria muodostavat globaalin yhteistyöverkoston, jonka avulla voi tavoittaa kauppakamarien miljoonat yritysjäsenet ympäri maailmaa. World Chambers Network WCN on kauppakamarien maailmanlaajuinen tietoverkko, jonka kautta tavoittaa kauppakamarit ja niiden miljoonat yritysjäsenet ympäri maailmaa. World Chamber Federation WCF on kauppakamarien maailmanlaajuinen yhteisorganisaatio, joka toimii Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n yhteydessä. Kauppakamarien toiminnan luonne vaihtelee maittain. Jos olet kiinnostunut jostain maasta ja markkinasta, kysy meiltä voiko miten kauppakamari voisi auttaa.

Kansainvälinen kauppakamari ICC

Pariisissa toimiva Kansainvälinen kauppakamari ICC ja sen yksiköt ympäri maailman sekä Suomessa vastaavat yrityselämän kansainvälisestä vaikuttamista ja muusta yhteistyöstä niin kauppa- ja kilpailupolitiikassa, kuin vero- ja talouspolitiikassa. Suomesta Esko Aho toimii ICC Executive Boardin jäsenenä.

Eurochambers

Eurooppalaisten kauppakamarien yhteiselin Eurochambres vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kauppaa ja taloutta koskevissa kysymyksissä sekä toteuttaa erilaisia EU-projekteja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Eurochambersilla on jäsenenä yli 20 miljoonaa yritystä 43 eri maassa. Yrityksistä 93 prosenttia on pieniä tai keskisuuria. Suomesta Timo Vuori toimii Eurochambers Board of Directors jäsenenä.

Yhteistyö Baltian ja Pohjoismaiden kauppakamarien kanssa

Baltiassa ja Pohjoismaissa toimivat kauppakamarit tekevät eri tavoin ja eri foorumeilla yhteistyötä. Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit ovat mukana tässä yhteistyössä.

Yhteistyö Saksan ulkomaankauppakamarien kanssa

Suomalaiset yritykset voivat hyödyttää 90 maassa toimivia Saksan ulkomaankauppakamarien (AHK) kaupallisia palveluita. Markkina-analyysit, asiakashaku, laki-, talous- ja veroneuvonta sekä verkostotapahtumat ovat tyypillisiä AHK-palveluita.  AHK-palveluiden hinnat vaihtelevat kohdemaan mukaan. Palveluiden hankinnassa on mahdollista hyödyntää Team Finland-rahoitusta. Palvelua saa saksan ja kohdemaan kielellä sekä useimmiten englanniksi.

Lisätietoa
Yrityksen askelmertki Saksan AHK-palveluihin
https://www.ahk.de/en/ 

Yhteistyö Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarien kanssa

Venäjän federaation kauppa- ja teollisuuskamari sekä Venäjän alueelliset kauppa- ja teollisuuskamarit toimivat kauppa-, tulli- ja liikenneasioissa sekä pyrkivät edistämään venäläisten yritysten kansainvälistymistä. Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit tekevät eri tavoin yhteistyötä venäläisten kauppakamarien kanssa. Suomessa Keskuskauppakamari on mukana Business Team for Russia yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton, East Office of Finnish Industriesin, Suomen Yrittäjien sekä Suomalais-venäläisen kauppakamairn kanssa. Lue lisää Venäjän kauppa- ja teollisuuskamareista tästä.

Yhteistyö arktisen alueen kauppakamarien kanssa

Euroarktinen kauppakamari EACC on Barentsin alueen kauppakamarien yhteistyöorganisaatio. EACC kokoaa keskuudestaan BBAG:n, joka edustaa alueen elinkeinoelämää Barentsin neuvoston taloustyöryhmässä. Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki on molempien organisaatioiden puheenjohtaja.