Mikä on kiinteistönarviointiyhteisö?

Kiinteistörahastolain 18 a § antaa kiinteistönarviointilautakunnalle valtuuden rekisteröidä hakemuksesta kiinteistönarviointiyhteisöjä. Yhteisöissä on oltava vähintään kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää kiinteistönarvioitsijaa ja sen tulee toimialanaan harjoittaa kiinteistönarviointia joko yksinomaisena, pääasiallisena tai muuna liiketoimintanaan. Lautakunta ylläpitää lisäksi rekisteriä kiinteistönarviointiyhteisöistä.

Seuraavat yhteisöt ovat rekisteröityneet kiinteistönarviointiyhteisöiksi kiinteistörahastolain ja kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla:

– Catella Property Oy, Helsinki

– Jones Lang LaSalle Finland Oy, Helsinki

– Kiinteistötaito Peltola & Co Oy, Helsinki

– Maanomistajien Arviointikeskus Oy, Helsinki

– Newsec Valuation Oy, Helsinki

– Päijät-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy, Lahti

– Turun Seudun OP- Kiinteistökeskus Oy, Turku

 

Kiinteistönarviointiyhteisöjen rekisteröintiedellytyksistä sekä muusta niihin liittyvistä asioista saa tietoa kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 18-22 §:stä sekä työjärjestyksen 11 §:stä.

Rekisteröinti tapahtuu aina lautakunnan päätösvaltaisessa kokouksessa.