Alueiden kilpailukyky

Kauppakamarit työskentelevät sen eteen, että toimintaympäristö on suotuisa yrityksille kaikkialla Suomessa.

Vaikutamme yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Edunvalvonta painottuu jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä teemoja ovat:

  • liikennekysymykset
  • osaavan työvoiman saatavuus
  • koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen
  • aluesuunnittelu

Teemme aloitteita ja lausuntoja, järjestämme tapahtumia ja seminaareja sekä yhteistyöprojekteja ja koulutusta. Toimintamme perustuu hyvin taustoitettuun tietoon, jota kerätään niin asiantuntijoilta kuin selvityksillä ja kyselyillä yrityksiltä.

Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa.

Asiantuntemus on valiokunnissa

Kauppakamarien jäsenyrityksien johtajat ja asiantuntijat kerääntyvät vaikuttamaan monissa valiokunnissamme. Sitoutuneet luottamushenkilömme ovat edunvalvonnan keskeisiä vaikuttajia. Välittämme elinkeinoelämän näkemyksiä kunkin talousalueen kunnille, valtion viranomaisille ja medialle sekä kansasalaisille.

Kauppakamarien voima on edunvalvonnan monipuolisuus, asiantuntemus ja vaikuttavuus.