Osaaminen

Kauppakamariryhmä vaikuttaa yritysten osaamisen kehittämiseen edunvalvontahankkeiden avulla sekä tarjoamalla koulutuspalveluita jäsenilleen.

Tavoitteina on:

  • osaavan työvoiman turvaaminen yrityksille
  • korkeatasoinen, tehokas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen koulutusjärjestelmä
  • yritysten liiketoimintaosaamisen ja tuotteiden kaupallistamiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen
  • koulutuksen ennakoinnin kehittäminen elinkeinoelämän lähtökohdista. Tutustu ennakointikamariin.

Lisäksi Keskuskauppakamarin piirissä toimii työ-, koulutus- ja osaamisvaliokunta.