Osaaminen

Kauppakamariryhmä vaikuttaa yritysten osaamisen kehittämiseen edunvalvontahankkeiden avulla sekä tarjoamalla koulutuspalveluita jäsenilleen.

Tavoitteina on:

  • osaavan työvoiman turvaaminen yrityksille
  • korkeatasoinen, tehokas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen koulutusjärjestelmä
  • yritysten liiketoimintaosaamisen ja tuotteiden kaupallistamiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen
  • koulutuksen ennakoinnin kehittäminen elinkeinoelämän lähtökohdista.

Kauppakamarit tekivät keväällä 2012 selvityksen yritysten osaamistarpeista vuoteen 2016.

Lisätietoja: Kehityspäällikkö Pirjo Liukas, puh. 09 4242 6223