Rakennerahastot

Mistä rahoitusta yrityksen kehittämiseen?

Keskuskauppakamari on mukana vaikuttamassa työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen Euroopan unionin ohjelmakaudella 2007-2013. Keskuskauppakamarilla on edustus kansallisissa seurantakomiteoissa, jotka ovat Euroopan unionin komission ja Suomen välisiä yhteistyöelimiä. Ne ovat vastuussa ohjelma-asiakirjojen tehokkaasta toteuttamisesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kauppakamarit osallistuvat EU:n tavoiteohjelmien maakunnalisten yhteistyöryhmien toimintaan.

Yritykset voivat hakea EU:n EAKR-rahoitusta investointeihin, kehittämishankkeisiin kuten teknologia- ja ICT-osaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen. ESR-rahoituksella voidaan kehittää esimerkiksi henkilöstön osaamista.

Rakennerahastot ESR ja EAKR yritysten asialla

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n tavoitteena on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. ESR tohjelmakaudella 2007 -2013 tuetaan hankkeita, joilla tavoitellaan mm.:

 • työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä
 • tasa-arvoa
 • osaamisen, työolojen ja henkilöstön hyvinvoinnin kasvua
 • varautumista työvoiman ikääntymiseen
 • uudenlaista yrittäjyyttä
 • koulutuksen työelämävastaavuutta
 • työperäistä maahanmuuttoa

Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.
EAKR tukee ohjelmakaudella 2007 – 2013:

 • työllisyyttä
 • innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä
 • uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä
 • alueiden saavutettavuuden parantamista
 • naisyrittäjyyttä
 • palvelualojen uusia, luovia hankkeita
 • yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista
 • pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä
 • työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä

Ohjelmien rahoitusmahdollisuuksista saat tietoa www.rakennerahastot.fi -sivustolta. Sivustolta on linkki EURA 2007 rahastojen hallintajärjestelmään, jossa voi tehdä sekä EAKR- että ESR-hakemuksia. Ahvenanmaan ESR- ja EAKR-ohjelmista on tietoa osoitteessa www.regeringen.ax.