Lautakunnat

Lautakunnat ovat Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivia, ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvia ryhmiä, jotka suorittavat lainsäädännössä tai itsesääntelyssä niille asetettuja tehtäviä ja palveluita.