Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Mikä on lunastuslautakunta?

Lunastuslautakunta on Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on nimetä välimiesoikeus osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin. Lisäksi lunastuslautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräyksen lunastusmenettelyä varten.

2. Miten vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely käynnistetään?

Lunastusmenettely käynnistetään lähettämällä lunastuslautakunnalle hakemus välimiesoikeuden määräämiseksi.

3. Kuka voi tehdä hakemuksen lunastuslautakunnalle?

Hakemuksen voi tehdä lunastaja tai vähemmistöosakkeenomistaja. Vähemmistöosakkeenomistajat voivat halutessaan tehdä yhteisen hakemuksen.

4. Mitä hakemuksessa tulee olla?

Hakemusohjeet löytyvät täältä.

5. Mitä lunastusmenettely maksaa ja kuka vastaa kustannuksista?

Lain mukaan menettelyn kustannuksista vastaa lunastaja, jos välimiehet eivät erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä toisin.  Riidan ratkaiseva välimiesoikeus määrää välitystuomiossa välimiehille ja uskotulle miehelle tulevan palkkion ja kulujen korvauksen määrän.

Katso tästä lunastuslautakunnan maksut

6. Missä tilanteissa lunastuslautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräyksen? Mikä on uskotun miehen tehtävä?

Lunastuslautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräyksen sen jälkeen, kun lunastuslautakunta on saanut hakemuksen välimiesoikeuden nimeämiseksi lunastusriitaan, jolleivät kaikki asianosaiset ole ilmoittaneet pitävänsä uskotun miehen määräämistä tarpeettomana tai jollei uskotun miehen määräämistä ole pidettävä perusteettomana ottaen huomioon vähemmistöosakkeenomistajien oikeusturva ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen, vähemmistöosakkeenomistajien yhteenlasketun edun määrä ja muut seikat.

Osakeyhtiölain mukaan uskotulla miehellä on oikeus ja velvollisuus esittää välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien puolesta näiden asiaa tukevia seikkoja ja näyttöä. Uskotulla miehellä ei ole kelpoisuutta vähemmistöosakkeenomistajien puolesta esittää tai hyväksyä lunastusta koskevia vaatimuksia tai ryhtyä toimiin, jotka ovat ristiriidassa vähemmistöosakkeenomistajan omien toimien kanssa.

7. Olen saanut lunastuslautakunnalta lausumapyyntökirjeen. Mitä minun pitää tehdä?

Voit lähettää lunastuslautakunnalle kirjallisen lausuman lautakunnan asettamaan määräpäivään mennessä. Lausuman antaminen on vapaaehtoista. Lausumassa voit ottaa kantaa välimiesten lukumäärään ja lausua siitä, mitä hakemuksessa on muutoin esitetty.

8. Voinko myydä osakkeeni vapaaehtoisesti lunastajalle sen jälkeen, kun olen saanut tiedoksi lunastajan hakemuksen välimiesoikeuden nimeämiseksi?

Voit tiedustella asiaa lunastajalta.

9. Miten välimiehet valitaan lunastusmenettelyihin?

Välimiehet valitaan tapauskohtaisesti heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella.

10. Kuinka kauan lunastusmenettely kestää?  

Lunastusmenettelyn kokonaiskesto on keskimäärin 7 kuukautta.

11. Voiko lunastusmenettelyssä annettuun välitystuomioon hakea muutosta?

Pääsääntöisesti välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio on lopullinen. Kuitenkin lunastusmenettelyssä annettavaan välitystuomioon voi hakea muutosta käräjäoikeudelta viimeistään 60 päivän kuluttua välitystuomion rekisteröinnistä.

Tarkempia tietoja muutoksenhausta on osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 10 §:ssä. Linkki >>