Yrityskauppalautakunta

Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan toiminta on lakannut 1.1.2013 uuden arvopaperimarkkinalain tultua voimaan.

Suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista (Helsinki Takeover Code) ylläpitää Arvopaperimarkkinayhdistys. Lisätietoa www.cgfinland.fi.