Mitä tukitoimia yrityksille on saatavilla?

 

Mitä Business Finlandin tarjoama liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa tarkoittaa ja mihin sitä voi hyödyntää?

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

Rahoituksella yritys voi toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi: 1) esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin sekä 2) kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

Rahoitus on auennut torstaina 19.3.2020.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus

Lisätietoa:

Business Finland: Tietoa yrityksille koronaviruksesta

Finnvera: Ajankohtaista yrityksille

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin