Markkinat ja pelisäännöt

Hyvä hallinnointi

Keskuskauppakamarin toiminnan painopisteisiin kuuluu hyvän hallinnoinnin edistäminen sekä pörssiyhtiöissä että listaamattomissa yrityksissä. Tavoitteena on hyvän hallintotavan edistäminen itsesääntelyn keinoin ilman tarpeetonta viranomaissääntelyä. Seuraamme alan kansainvälistä keskustelua ja sääntelyä, laadimme hyvästä hallinnoinnista selvityksiä ja koulutamme hallitusten jäseniä. Keskuskauppakamari on myös yksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen perustajajäsenistä ja tukee vahvasti yhdistyksen toiminnan kehittämistä

Lainsäädäntö

Kauppakamarit tarjoavat jäsenyrityksilleen lakiasioissa neuvontapalveluita ja tekevät alueellista edunvalvontaa. Keskuskauppakamari vaikuttaa yrityksille suotuisan lainsäädännön puolesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.