Naisjohtajuuden edistäminen

Keskuskauppakamari edistää naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Itsesääntely on edistänyt sitä, että naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kolminkertaistanut viimeisen 10 vuoden aikana. Keskuskauppakamarin järjestämällä naisjohtajien mentorointiohjelmalla tuetaan naisten nousua yritysten liiketoimintajohtoon. Keskuskauppakamari seuraa naisjohtajuuden kehittämistä ja laatii selvityksiä.

Aihepiiriin liittyvät materiaalit ja tiedotteet