Lainsäädäntö

Kauppakamarit tarjoavat jäsenyrityksilleen lakiasioissa neuvontapalveluita ja tekevät alueellista edunvalvontaa. Keskuskauppakamari vaikuttaa yrityksille suotuisan lainsäädännön puolesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Seuraamme  vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita. Annamme yritysjuridiikkaan liittyviä lausuntoja ministeriöille ja toimimme asiantuntijoina kuulemistilaisuuksissa. Työskentelemme lakeja valmistelevissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa sekä luennoimme yrityslainsäädännön muutoksista kauppakamarien koulutustilaisuuksissa. Tarjoamme yrityksille välimiesmenettelyä.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Lausunnot lainsäädännöstä