Sähköinen liiketoiminta

Kauppakamarit tarjoavat jäsenyrityksilleen sähköisen liiketoiminnan asioissa neuvontapalveluita ja tekevät alueellista edunvalvontaa. Keskuskauppakamari pyrkii vaikuttamaan yrityksille suotuisan lainsäädännön valmisteluun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sähköisessä liiketoimintaympäristössä esiin nousevia  asioita ovat tietosuoja, henkilötietojen käsittely, sähköinen allekirjoitus, sähköinen raha, erilaiset yhteistyökysymykset, soveltuva lainvalinta, sopimusasiat, alaikäisten suojelu, kuluttajansuoja, kaupallinen viestintä ja yksityisyyden suoja.

Seuraamme  vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita. Annamme lausuntoja ministeriöille ja toimimme asiantuntijoina kuulemistilaisuuksissa. Työskentelemme lakeja valmistelevissa työryhmissä sekä neuvottelukunnissa ja luennoimme sähköisen kaupankäynnin muutoksista kauppakamarien koulutustilaisuuksissa.”