Yhtiöoikeus ja arvopaperimarkkinajuridiikka

Teemme työtä sen eteen, että Suomessa olisi toimivat ja tehokkaat arvopaperimarkkinat. Tavoitteemme on, että sääntely edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja pörssilistautuminen on houkuttelevaa. Suomalaisille listayrityksille ei saa asettaa suurempia vaatimuksia kuin muualla.

Lakimies Antti Turunen

Keskuskauppakamarin asiantuntijat vaikuttavat myös yrityslainsäädäntöön ja toimivat sen puolesta, että yrityksillä olisi hyvä olla Suomessa. Ylisääntelyä on torjuttava ja taattava yrityksille suotuisa toimintaympäristö. Tärkeimpiä keinoja ovat paremman sääntelyn toimintaohjelman toteuttaminen, yritysvaikutusten arviointi säädöshankkeissa ja yritysten hallinnollisen taakan keventäminen.