Naisjohtajat

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Mentorointiohjelmamme vauhdittaa osaavia naisia uralla. Naisjohtajaselvityksemme kartoittavat naisjohtajuuden tilaa Suomessa. Ne nostavat esiin naisjohtajien merkityksen yritysjohdossa ja osoittavat keinoja tukea naisten tietä yritysten johtotehtäviin.

Mentorointiohjelma vauhdittaa osaavia naisia uralla

Edistämme naisjohtajuuden näkyvyyttä niin Suomessa kuin maailmalla.

Naisjohtajien mentorointiohjelmalla vauhditamme konkreettisella tavalla osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin.

Puolitoistavuotinen mentorointiohjelma sisältää ohjelman osallistujille yhteisiä seminaareja, kahdenkeskisiä mentorointitapaamisia, yritysvierailuita ja oheisohjelmaa. Verkostoituminen aktorien kesken on merkittävä osa ohjelman kokonaisuutta.

Parhaillaan käynnissä on helmikuussa 2020 alkanut viides mentorointiohjelma ja syyskuussa 2020 alkanut kuudes mentorointiohjelma.
Seuraava haku mentorointiohjelmaan avataan keväällä 2021, ja seitsemäs ohjelma alkaa loppuvuonna 2021.

#naisjohtajat

Horttanainen Anne

Anne Horttanainen

varatoimitusjohtaja

+358 40 510 4907

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770