Tapahtumat ja tilaisuudet

Suuri Veropäivä

Suuri Veropäivä on suunnattu veroasiantuntijoille, yritysjohdolle ja päättäjille. Tervetuloa päivittämään tietosi, oppimaan uutta, tapaamaan kollegoita ja vaikuttamaan! Tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen noin 200 osallistujaa, jotka ovat kokeneet tapahtuman ajankohtaiseksi, hyödylliseksi ja laadukkaasti toteutetuksi.

Aikaisempien vuosien ohjelmat

8.15 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

9.10 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen

9.30 Uudistuva verolainsäädäntö
Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

10.00 Ajankohtaista osakepohjaisten kannustinjärjestelmien verotuksesta
– Ehdotettu listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantisäännös
– Ansiotulon ja pääomatulon välinen rajanveto
– Ajankohtaista oikeuskäytäntöä
Partner Heikki Wahlroos, Borenius Attorneys Ltd

10.45 Tauko

11.00 Vaihtoehtoiset luennot
1. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotus

– Tosiasiallisen edunsaajan käsite
– OECD:n malliverosopimus ja PPT-lausekkeet
– EU-oikeus ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö
– Vuoden 2021 lähdeverouudistus
OTT, dosentti Kristiina Äimä, Helsingin yliopisto

2. Havaintoja yhteisöjen tulolähdejaon muutoksesta
– Muutoksen rakenne
– Vaikutus keskeisiin EVL:n tuloja ja menoja koskeviin säännöksiin sekä konserniavustukseen
– Muun omaisuuden omaisuuslajin merkitys
– Rajoitetusti verovelvollisten verotus Suomessa
Professori Marianne Malmgren, Itä-Suomen yliopisto

12.00 Lounas

13.00 – 13.30 Verohallinnon työnantajia ja työntekijöitä koskevista COVID19-linjauksista
Johtava veroasiantuntija Tero Määttä, Verohallinto

13.30 – 14.30 Paneelikeskustelu: Verotus ja talouden kasvu koronakriisistä noustessa
Kansanedustaja Elina Lepomäki, Kokoomus
Ylijohtaja Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö
Veroasiantuntija Timo Ohvo, Nokia Oyj

14.30 Kahvi

15.00 Yrityskauppojen verokysymyksiä
– Käyttöomaisuuden ja muiden omaisuuslajien rajanveto
– Tappioiden kohtelu
– Asiantuntijakulujen ja vakuutusmaksujen vähentäminen
Apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: Yrityskauppojen ajankohtaisia arvonlisäverokysymyksiä
OTT, KTL Marja Hokkanen, PwC

16.15 Tilaisuus päättyy

16.15 – 18.00 Veropäivän jatkot

8.15 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

9.20 Uudistuva verolainsäädäntö
Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

9.50 Yritys sijoittajana ja sijoituskohteena
– Sijoitusvakuutuksia koskevat muutokset
– Ajankohtaista lähdeverotuksesta
– Pörssiyhtiöiden hallintarekisteriosinkoja koskevat muutokset ja verosopimusmääräysten tulkinta
Apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto

10.45 Tauko

11.00 EU-oikeuden vaikutus yritysjärjestelyihin, tosiasiallinen johtopaikka asuinvaltiokriteerinä ja veronkiertodirektiivin säännösten voimaan saattaminen
– Yritysjärjestelyjen erityiskysymyksiä verotuksessa
– Ulkomaisen yhteisön yleinen verovelvollisuus tosiasiallisen johtopaikan perusteella
– Maastapoistumisverotus
– Verokohtelun eroavuudet eli verotukselliset hybridit
OTT, dosentti Marianne Malmgrén, Itä-Suomen yliopisto

12.00 Lounas

13.00 The Future of business taxation in a digitalised economy
Latest developments in the OECD project to address the tax challenges posed by digitalisation
Deputy Director Grace Perez-Navarro, OECD’s Centre for Tax Policy and Administration

13.45 Paneelikeskustelu: Kohti reaaliaikaista yritysverotusta?
Ohjelmajohtaja Sanna Esterinen, Verohallinto
Professori (ma.) Juha Lindgren, Vaasan yliopisto
Johtava asiantuntija Maria Volanen, Teknologiateollisuus
Paneelikeskustelun moderaattorina toimii Ylen Uutisten toimittaja Piia Pasanen

14.40 Kahvi

15.00 Yrityksen ja konsultin raportointivelvollisuus verojärjestelyissä – missä kulkee rajat?

Suomen säännökset raportointivelvollisuudesta
Hallitusneuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

Raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyitä koskeva tiedonantovelvollisuus Euroopan unionissa
– Verovälittäjät
– Asiakkaiden toissijainen raportointivelvollisuus
OTT, dosentti Kristiina Äimä, Helsingin yliopisto

16.00 Tilaisuus päättyy

16.00–18.30 Tervetuloa Suuren Veropäivän jälkeen Veropäivän jatkoille!
Jatkot järjestetään yhteistyössä EY:n kanssa Pörssitalon Linnanpihalla. Jatkoilla verkotutaan, viihdytään ja nautitaan Ravintola Pörssin antimista. Veropäivän jatkot on maksuton Suuren Veropäivän osallistujille.