Hallituksen esitykset: Lentoliikennesopimukset Kuuban ja Bahrainin kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriö on 16.5.2017 ja 29.5 päivätyillä kirjeillä pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa kahdesta hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle: luonnokset hallituksen esityksiksi eduskunnalle Kuuban ja Bahrainin kanssa tehtyjen lentoliikennesopimusten hyväksymisestä

HE Liikennepalvelulain muuttaminen, lakikokonaisuuden 2. vaihe

Liikenne- ja viestintäministeriö on 27.4.2017 pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta liikennepalvelulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitysluonnos on toinen vaihe kolmivaiheisesta kaikkia liikennemuotoja koskevasta sääntelyn

HE laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Keskuskauppakamari on antanut kauppakamareja kuultuaan 25.4.2017 lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistukseen liittyvä lausunto on laadittu kyselylomakkeelle. Esitys sisältää kaksi lakiehdotusta: