Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta HE 24/2019 VP

Lue lausunto tästä.

  • Lausunnon saaja: Eduskunnan verojaosto
  • Lausunnon pvm: 21.10.2019
  • Kirjoittaja: Mauri Kotamäki
  • Titteli: Pääekonomisti
Muokattu 21.10.2019