Lausunto luonnoksesta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta (VM124:00/2016)

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa luonnoksesta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta.

Keskuskauppakamari katsoo, että asetuksessa on huomioitu sen taustalla olevan muita kuin taloudellisia tietoja koskevan direktiivin vaatimukset asianmukaisesti. Asetus ja esittelymuistiossa esitetyt keskeiset ehdotukset ovat siten hyväksyttäviä.

Keskuskauppakamari pitää erityisen kannatettavana, että direktiivin sallimaa jäsenvaltiokohtaista harkintavaltaa on ehdotettu hyödynnettäväksi, millä voidaan karsia perusteetonta hallinnollista taakkaa.

  • Lausunnon saaja: Valtiovarainministeriö
  • Lausunnon pvm: 22.11.2016
  • Kirjoittaja: Antti Turunen
  • Titteli: Lakimies
Muokattu 23.11.2016