Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien yhteishallinnointilain kehittämisen neuvottelukuntaa (OKM/71/050/2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa valtioneuvoston asetuksesta koskien yhteishallinnointilain kehittämisen neuvottelukuntaa. Ministeriö on pyytänyt kannanottoa neuvottelukunnan toimikauden pituuteen, neuvottelukunnan jäsenten määrään ja neuvottelukunnan suunniteltuun työskentelytapaan, mm. mahdollisuus asiantuntijoiden kuulemiseen ja jaostotyöskentelyyn. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavaa.

Ehdotuksen mukaan yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta asetettaisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta muodostuisi puheenjohtajasta, sihteeristä sekä enintään 15 jäsenestä ja edellisten varajäsenistä.  Toteamme, ettei meillä ole huomautettavaa ehdotetusta kauden pituudesta, neuvottelukunnan jäsenten määrästä ja suunnitellusta työskentelytavasta. Huomautamme kuitenkin, että neuvottelukunnan toimintaan tulee varata riittävät resurssit.

Ehdotuksen mukaan neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina keskeiset yhteishallinnointiorganisaatiot, oikeudenhaltijat ja teosten käyttäjät sekä viranomaiset.  Ottaen huomioon, että neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa edistää vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen hyödyntämistä lain piiriin kuuluvien riitojen käsittelyssä, on hyvä, että eri intressitahot ovat neuvottelukunnassa tasapuolisesti edustettuina. On tärkeää, että vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot olisivat myös Suomessa alan käytettävissä ja että riitojen ratkaisutoimintaa kehitettäisiin.

  • Lausunnon saaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Lausunnon pvm: 2.5.2017
  • Kirjoittaja: Minna Aalto-Setälä
  • Titteli: Lakimies
Muokattu 4.5.2017