Lentoliikennesopimukset Seychellien, Dominikaanisen tasavallan ja Sri Lankan kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriö on 28.2 päivätyillä kirjeillä pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa kolmesta hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle: luonnokset hallituksen esityksiksi eduskunnalle Seychellien, Dominikaanisen tasavallan ja Sri Lankan kanssa tehtyjen lentoliikennesopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Keskuskauppakamari lausuu hallituksen esitysluonnoksista seuraavaa.

Keskuskauppakamari suhtautuu myönteisesti sopimusten hyväksymiseen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseen. Sopimuksen määräykset tarjoavat maiden liikenteen harjoittajille vastavuoroisen vapauden lentoliikenteen harjoittamiseen maiden välillä, niiden kautta sekä niistä kolmanteen maahan.

Keskuskauppakamari pitää sopimuksia elinkeinoelämän edun mukaisena, koska markkinoille pääsyn rajoitteiden poistaminen tukevat yritysten kasvua, kilpailukykyä ja tasapuolisia kaupallisia toimintamahdollisuuksia. Säännölliset lentoyhteydet mahdollistavat viennin kasvun. Erityisesti Karibian saaret ovat alkaneet kiinnostaa vientikohteena suomalaisia yrityksiä. Seychellien, Dominikaanisen tasavallan ja Sri Lankan matkailuelinkeinon kasvu voi myös välillisesti hyödyttää suomalaisia yrityksiä.

  • Lausunnon saaja: Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Lausunnon pvm: 27.3.2017
  • Kirjoittaja: Kaisa Saario
  • Titteli: Asiantuntija
Muokattu 28.3.2017