Reklametiska rådet

Är en reklam etiskt godtagbar? Bryter den mot jämställdhet mellan könen? Framhäver reklamen våld? Kränker den människovärdet? Hur kan du påverka etiken i reklam? Om du lägger märke till att reklam innehåller etiskt tvivelaktiga element, kan du anhålla om utlåtande av reklametiska