Beskattning

Handelskamrarna erbjuder sina medlemsföretag rådgivningstjänster i skatteärenden och idkar regional intressebevakning. Centralhandelskammaren påverkar utvecklingen av Finlands skattesystem.

Centralhandelskammarens beskattningsenhet har som uppgift att påverka utvecklingen av skattelagstiftningen i Finland så att näringslivets behov och synpunkter beaktas i beredningen av skattelagstiftningen. Målet är ett internationellt sett konkurrenskraftigt skattesystem, vilket är av stor betydelse för hela Finlands framgång.