Förberedelser inför examenstillfället

AFM- och AHM examens avläggs skriftligen vid examenstillfället. Lagböcker och annat författningsmaterial får tas med till examenstillfället. Förteckningen över den litteratur och lagstiftning som behövs för att man ska kunna förbereda sig inför examensprovet fastställs minst två månader före examenstillfället. Förteckningen finns att tillgå här. Nämnden rekommenderar att man gör sig förtrogen med denna litteratur och lagstiftning då man förbereder sig inför examensprovet. Det finns också skäl att ta del av nämndens anvisningar om studie- och examenssvarstekniken.

Bekanta dig även med de mäklarexamina som Centralhandelskammarens nämnden för mäklarprov ordnat tidigare (AFM- och AHM-examen) och med bedömningsgrunderna.

Examen kan avläggas utan tidigare erfarenhet av mäklarbranschen.

Bekanta dig också med anvisningarna för examenstillfället.