Lagstiftningen och litteratur

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov fastställer en förteckning över den lagstiftning, rekommenderad litteratur och det övriga materialet senast två månader före provdagen.

Frågorna i fastighetsmäklarprovet och provet för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare baserar sig på författningar som finns i förteckningen samt god förmedlingssed och hyressed. I provet bör man också hantera grunderna i fastighetsvärdering. Förteckningen över litteratur är en rekommendation. Genom att läsa rekommenderat material får man en god uppfattning om provets centrala innehållet, men det är dock inte obligatoriskt att läsa alla verk.

Bekanta dig också med nämnds anvisningar om studie- och examenssvarstekniken.

Förteckning över litteratur och lagstiftningen 23.11.2019 (AFM)

Förteckning över litteratur och lagstiftningen 23.11.2019 (AHM)