Tidigare AFM- och AHM-examina

AFM-examen 23.11.2019
Bedömningsgrunder AFM-examen 23.11.2019
AHM-examen 23.11.2019
Bedömningsgrunder AHM-examen 23.11.2019

AFM-examen 4.5.2019
Bedömningsgrunder AFM-examen 4.5.2019
AHM-examen 4.5.2019
Bedömningsgrunder AHM-examen 4.5.2019

AFM-examen 10.11.2018
Bedömningsgrunder AFM-examen 10.11.2018
AHM-examen 10.11.2018
Bedömningsgrunder AHM-examen 10.11.2018

AFM-examen 14.4.2018
Bedömningsgrunder AFM-examen 14.4.2018
AHM-examen 14.4.2018
Bedömningsgrunder AHM-examen 14.4.2018

AFM-examen 11.11.2017
Bedömningsgrunder AFM-examen 11.11.2017
AHM-examen 11.11.2017
Bedömningsgrunder AHM-examen 11.11.2017

AFM-examen 22.4.2017
Bedömningsgrunder AFM-examen 22.4.2017
AHM-examen 22.4.2017
Bedömningsgrunder AHM-examen 22.4.2017

AFM-examen 12.11.2016
Bedömninsgrunder AFM-examen 12.11.2016
AHM-examen 12.11.2016
Bedömningsgrunder AHM-examen 12.11.2016

AFM-examen 23.4.2016
Bedömninsgrunder AFM-examen 23.4.2016
AHM-examen 23.4.2016
Bedömningsgrunder AHM-examen 23.4.2016

AFM-examen 21.11.2015
Bedömninsgrunder AFM-examen 21.11.2015
AHM-examen 21.11.2015
Bedömningsgrunder AHM-examen 21.11.2015

AFM examen 5.9.2015
Bedömningsgrunder AFM examen 5.9.2015
AHM examen 5.9.2015
Bedömningsgrunder AHM examen 5.9.2015

AFM-examen 16.5.2015
Bedömninsgrunder AFM-examen 16.5.2015
AHM-examen 16.5.2015
Bedömningsgrunder AHM-examen 16.5.2015 SVE

AFM-examen 15.11.2014
Bedömninsgrunder AFM-examen 15.11.2014
AHM-examen 15.11.2014
Bedömningsgrunder AHM-examen 15.11.2014

AFM-examen 10.5.2014
Bedömningsgrunder AFM-examen 10.5.2014
AHM-examen 10.5.2014
Bedömningsgrunder AHM-examen 10.5.2014

AFM-examen 16.11.2013
Bedömningsgrunder AFM-examen 16.11.2013
AHM-examen 16.11.2013
Bedömningsgrunder AHM-examen 16.11.2013

AFM-examen 4.5.2013
Bedömningsgrunder AFM-examen 4.5.2013
AHM-examen 4.5.2013
Bedömningsgrunder AHM-examen 4.5.2013

AFM-examen 17.11.2012
Bedömningsgrunder AFM-examen 17.11.2012
AHM-examen 17.11.2012
Bedömningsgrunder AHM-examen 17.11.2012

AFM-examen 12.5.2012 (PDF, 63 Kt)
Bedömningsgrunder AFM-examen 12.5.2012 (PDF, 69 Kt)
AHM-examen 12.5.2012 (PDF, 39 Kt)
Bedömningsgrunder 12.5.2012 (PDF, 50 Kt)

AFM-examen 19.11.2011 (PDF, 34 Kt)
Bedömningsgrunder AFM-examen 19.11.2011 (PDF, 130 Kt)
AHM-examen 19.11.2011 (PDF, 26 Kt)
Bedömningsgrunder AHM-examen 19.11.2011 (PDF, 68 Kt)

AFM-examen 7.5.2011 (PDF, 35 Kt)
Bedömningsgrunder AFM-examen 7.5.2011 (PDF, 42 Kt)
AHM-examen 7.5.2011 (PDF, 27 Kt)
Bedömningsgrunder AHM-examen 7.5.2011 (PDF, 28 Kt)

AFM-examen 20.11.2010 (PDF, 49 Kt)
Bedömningsgrunder AFM-examen 20.11.2010 (PDF, 41 Kt)
AHM-examen 20.11.2010 (PDF, 15 Kt)
Bedömningsgrunder AHM-examen 20.11.2010 (PDF, 18 Kt)

AFM-examen 8.5.2010 (PDF, 25 Kt)
Bedömingsgrundar AFM-examen 8.5.2010 (PDF, 79 Kt)
AHM-examen 8.5.2010 (PDF, 52 Kt)
Bedömingsgrunder AHM-examen 8.5.2010 (PDF, 32 Kt)

AFM-examen 21.11.2009
Bedömingsgrundar AFM-examen 21.11.2009
AHM-examen 21.11.2009
Bedömingsgrundar AHM-examen 21.11.2009

Tidigare AFM- och – AHM-examina (PDF, 2 Mt)