Tilläggsinformation

Tid

Lördagen 25 april 2020

Plats

Helsingfors: Mässcentrum Siipi, Messuaukio 1, 00521 Helsingfors
Uleåborg: Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 17, 90100 Uleåborg
Tammerfors: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, 33230 Tammerfors


Anmälan

Anmälningstiden börjar 27.1.2020 och slutar 23.3.2020 kl. 16.15.


Att ta med till examensprovet

  • identitetsbevis med foto
  • skrivredskap, lagbok/lagböcker, (räknare, mellanmål, mediciner, öronproppar)

Tidsschema

9.00 Anmälningen börjar (bara i Helsingfors)
9.40 (ca) Inträde i salarna
10.00 (ca) Examensprovet börjar
10.45 Förseningstiden går ut, nya examensdeltagare släpps inte längre in i salen
11.00 Den som avstår från att avlägga provet får avlägsna sig
14.00– Examensprovet avslutas, AHM-examensprovet fyra timmar och AFM-examensprovet fem timmar efter att provet i fråga har inletts i respektive sal (tidpunkterna meddelas särskilt för varje sal)

Ytterkläderna lämnas i garderoben i aulan. Lyssna noggrant på övervakarens anvisningar.

Att ta med till sittplatsen

Då du efter namnuppropet går och sätter dig på din plats får du endast ha med dig

  • skrivredskap (inte papper; arrangören tillhandahåller svarspapper) och räknare
  • mellanmål
  • lagböcker eller utskrifter som enbart innehåller författningsmaterial (provprestationen underkänns om övrigt material används; man kan låta granska materialet före provet börjar och materialet granskas senast då examensdeltagaren avlägsnar sig från provtillfället)
  • eventuella mediciner, öronproppar

Uppgifts- och svarspapper

Alla behövliga papper finns färdigt utdelade på borden. Egna svars- eller konceptpapper är inte tillåtna. Uppgiftspapperen får vändas då övervakaren ger lov till det och samtidigt meddelar att provet har börjat.

Att besvara frågorna

Läs noggrant anvisningarna på uppgiftspapperen. Anteckna tydligt ditt namn på vart och ett av svarspapperen. Även om en fråga lämnas obesvarad ska du lämna in ett papper med ditt namn och numret på frågan.

Då du avlägsnar dig från salen ska du lägga varje svar (också de blanka) i den hög längst fram i salen som är försedd med frågans nummer. Då du lämnar in svaren ska du ta med dig allt material från din egen plats och hämta det författningsmaterial som du använt vid provet till övervakaren för att granskas.

Examensresultat

Alla examensdeltagare informeras per brev om examensresultaten. Dessutom publiceras en förteckning över de godkända examensdeltagarna på Centralhandelskammarens webbplats på adressen kauppakamari.fi.