Internationella ärenden

Handelskamrarna, Centralhandelskammaren och det internationella nätverket FinnCham skapar viktiga internationella kontakter för finländskt näringsliv.

Vi främjar internationalisering, undanröjer olika hinder för handeln, påverkar internationella avtalssystem och stöder företagens investeringsprojekt. Våra internationella nätverk är världsomspännande. Därtill ger handelskamrarna tillsammans företagen service i frågor som gäller dokument inom utrikeshandeln.

Timo Vuori, direktör