Enkät om internationalisering och handelshinder

Hurdana internationaliseringsplaner har ert företag? Vilka hinder för export eller import av varor och tjänster eller investeringar har ert företag stött på?

Besvara gärna vår enkät om internationalisering och handelshinder till 19.10.2012. Genom att besvara dessa frågor hjälper du finska företag att etablera sig utomlands.

Enkät om internationalisering och handelshinder