Nätverket FinnCham

Internationaliseringen av finländska företag kräver kontinuerligt arbete. Särskilt internationaliseringen av små och medelstora företag bör stödas med alla medel. Nätverket FinnCham erbjuder en utmärkt kanal för detta arbete.

Det globala nätverket www.Finncham.fi förenar handelsföreningar, handelskamrar och gillen i olika delar av världen för att främja de finländska företagens internationalisering och export. Nätverket sträcker sig från Kina, Korea och Afrika till Argentina och Amerika.

Nätverket knyter kontakter mellan finländska företag ute i världen och de företag som är på väg ut i världen. Nätverket öppnar också dörrar och stärker de ekonomiska förbindelserna till andra länder.

Med hjälp av nätverket skapas en stark Finlandsbild ute i världen och knyts företagskontakter med de aktuella länderna. Nätverket fungerar också som en bro mellan resten av världen och Finland och hjälper utländska företag att knyta kontakter i Finland.