Internationellt handelskammarsamarbete

De 12 000 handelskamrarna i världen bildar ett globalt nätverk, som når handelskamrarnas miljontals medlemsföretag över hela världen.

Internationella handelskammaren

Internationella handelskammaren ICC i Paris och dess enheter över hela världen och i Finland svarar för näringslivets internationella samarbete inom handelspolitik, konkurrenspolitik, skattepolitik och ekonomisk politik.

ICC publicerar i samarbete med tyska forskningsinstitutet Ifo översikten över världsekonomin, ”World Economic Survey”.

Eurochambres

De europeiska handelskamrarnas gemensamma organ Eurochambres främjar den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften. Organets medlemmar är över 20 miljoner företag i 45 olika länder. Av företagen är 93 procent små eller medelstora.

Samarbete med Baltiska och Nordiska handelskammaren

Handelskamrarna i Baltikum och Norden arbetar på olika sätt och i olika forum. Centralhandelskammaren och de regionala handelskammarna är inblandade i detta samarbete.

Samarbete med de tyska handelskammaren utomlands (AHK)

De finska företagen kan dra nytta av de kommersiella tjänsterna hos de tyska handelskammarna (AHK) som verkar i 90 länder. Marknadsanalys, kundsökning, juridisk, finansiell och skattekonsultation och nätverksevenemang är typiska AHK-tjänster. Priserna för AHK-tjänster varierar beroende på destinationsland. Det är också möjligt att utnyttja Team Finland finansiering när man köper tjänster. Tjänsten kan fås på tyska och på språket i destinationslandet, och oftast på engelska.
https://www.ahk.de/en/

Rysslands handels- och industrikamrar

Kärnområdena för samarbetet mellan Centralhandelskammaren, Ryska federationens handels- och industrikammare och nordvästra Rysslands handels- och industrikamrar är tull- och logistikfrågor, förbättring av investeringsförutsättningar, etiska frågor i affärsverksamheten samt skiljeförfarandet.

Euroarktiska handelskammaren

Euroarktiska handelskammaren EACC är en samarbetsorganisation för handelskamrarna i Barentsområdet. EACC utnämner inom sig BBAG, som representerar områdets näringsliv i Barentsrådets ekonomiarbetsgrupp. Verkställande direktör Timo Rautajoki vid Lapplands handelskammare är ordförande för båda organisationerna.

Handelskamrarna i världen

World Chambers Network WCN är handelskamrarnas globala informationsnätverk, genom vilket man når handelskamrarna och deras miljoner av företagsmedlemmar runtom i världen.

World Chambers Federation WCF är handelskamrarnas globala samorganisation.