Lagstiftning

Handelskamrarna erbjuder sina medlemsföretag rådgivningstjänster i juridiska ärenden och idkar regional intressebevakning. Centralhandelskammaren arbetar för en lagstiftning som är gynnsam för företagen på nationell och internationell nivå.

Vi följer med i aktuella lagstiftningsprojekt. Vi ger utlåtanden till ministerierna i ärenden med anknytning till företagsjuridik och verkar som experter vid diskussionsmöten. Vi verkar i arbetsgrupper och delegationer som bereder lagar och vi föreläser om förändringar i företagslagstiftningen på handelskamrarnas utbildningsevenemang. Vi erbjuder företagen skiljeförfarande.

Leena Linnainmaa, vice verkställande direktör för Centralhandelskammaren