Nämnderna

Nämnderna är med Centralhandelskammaren samverkande grupper som består av utomstående experter och utför uppdrag och tjänster som grundar sig på lagstiftning eller självreglering.