Fastighetsvärderingsnämnden

Fastighetsvärderingsnämnden svarar för auktoriseringen av fastighetsvärderarna och för tillsynen över de auktoriserade fastighetsvärderarnas (AKA) verksamhet. Nämnden svarar för den allmänna styrningen, utvecklingen och övervakningen av fastighetsvärderingsverksamheten. Nämnden främjar god fastighetsvärderingssed och styr förfarandena till exempel genom att meddela allmänna rekommendationer. Den främjar och stöder även forskning och utbildning inom fastighetsvärderingsbranschen.

Fastighetsvärderingsnämndens stadgar (PDF, 65 Kt).

Fastighetsvärderingsnämndens medlemmar:

Period 2019-2021

Ordförande

Professor i fastighetslära Kauko Viitanen, Aalto-universitetet

Vice ordförande

Senior Legal Councel Helena Kinnunen, Fondia

Medlemmarna och deras suppleanter

KHT Pasi Pekkarinen, Ernst & Young Oy
(Senior Manager Jari Lehtinen, PwC)

Chefsjurist Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry
(Lantmäteriråd Markku Markkula, National Land Survey of Finland)

Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
(Head of Finland Antti Muilu, Niam Oy)

Direktör Anssi Salonen, RAKLI ry
(Area Manager Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)

Jurist Jukka Aaltonen, Finansinspektionen
(Senior Risk Expert Torsten Groschup, Finansinspektionen)

Direktör Arja Lehtonen (AKA/KHK), Catella Property Oy
(Asset Manager Heidi Hanhijärvi (AKA/KHK), Hemsö Fastighets Ab)

Verkställande direktör Hannu Ridell (AKA/KHK), Newsec Valuation Oy
(Lantmäteriingenjör Taru Järvinen (AKA), LKV Kauko Koskinen Oy)

Investment and sales director Pekka Huttunen (AKA/KHK), Huhtanen Capital Oy
(Direktör Tero Lehtonen (AKA/KHK), Jones Lang LaSalle Finland Oy)

Sekreterare

Jurist Raisa Harju, Centralhandelskammaren

Verksamhetsperioden för nämndens medlemmar inleddes 1.1.2019 och avslutas 31.12.2021.

Ytterligare information:

jurist Raisa Harju 09 4242 6214

assistent för juridiska ärenden Mari Virta, 09 4242 6262

eller e-post förnamn.efternamn@chamber.fi