Förtjänstteckensnämnden

Centralhandelskammarens förtjänsttecken grundar sig på lagstiftning och är det finländska näringslivets officiella erkänsla. Centralhandelskammarens förtjänstteckensnämnd utnämns för en period på tre år och består av representanter för näringslivets olika sektorer. Nämnden beslutar om beviljandet av förtjänsttecknen och ger anvisningar om användningen av förtjänsttecknen.

PERIOD 2019–2021

Ordförande

Verkställande direktör Juho Romakkaniemi, Centralhandelskammaren

Vice ordförande

Verkställande direktör Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj

Medlemmar

HR Director Sirpa Huuskonen, Tokmanni Oy
Styrelseledamot, familjeföretagare Annukka Lantto, Antell-konserni
HR Director Hannakaisa Länsisalmi, OP Ryhmä
Developer of Business Culture Maria Martikainen, Genelec Oy
Verkställande direktör Arto Tiitinen, Isku-yhtymä Oy

Sekreterare

Avdelningschef Tarja Nuutinen, Centralhandelskammaren