Mäklarnämnden

Centralhandelskammarens nämnden för mäklarprov ordnar minst två gånger om året ett fastighetsmäklarprov (AFM) och ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare (AHM).

Period 2019–2021

Ordförande
Jurist Tapio Nevala, Properta Asianajotoimisto Oy
(JD, professor emeritus Jarno Tepora, Helsingfors universitet)

Vice ordförande
Direktör Anu Kärkkäinen, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry
(Ledande jurist Mia Pujals, Kiinteistöliitto Uusimaa)

Medlemmar
JD Martti Häkkänen, Helsingfors universitet
(Advokat Jaakko Kanerva, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy)

Vice ordförande Päivi Korpiola, Konsumenttvistenämnden
(Överinspektör Timo Maso, Konsumenttvistenämnden)

Professor Pekka Nykänen, Tampereen Yliopiston johtamiskorkeakoulu
(Advokat Leena Romppainen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy)

Chef för juridiska ärenden, AFM Sanna Suni, Kiinteistömaailma
(Jurist Tiina Aho, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry)

Sekrerare
Jurist Jaana Tikkunen, Centralhandelskammare