Utbildning, publikationer och evenemang

Handelskamrarna är en av Finlands största utbildningsorganisationer då det handlar om företagsverksamhet.

Centralhandelskammaren ordnar för sin del riksomfattande evenemang och utbildningar.

Centralhandelskammaren och handelskamrarna producerar tillsammans med sina företagssamarbetsparter evenemang, publikationer, sammankomster och road show turnéer. Vi är den bästa kanalen till finländska företag över hela landet.

Tag gärna kontakt med oss om din organisation har ett ärende och någonting att berätta om ett för näringslivet viktigt tema!

Gemensamt för all verksamhet är att den bygger på vår mission ”tillsammans för företagens bästa”.