Utlåtanden

Handelskamrarna och Centralhandelskammaren påverkar tillsammans i frågor som berör ekonomi, skatte- och näringspolitik och lagstiftning.

Representanter och experter från företagen påverkar och beslutar i Centralhandelskammarens delegation, styrelse, utskott och nämnder. Vi ger utlåtanden till ministerier, fungerar som experter vid diskussionsmöten och i arbetsgrupper som bereder lagar och utarbetar ställningstaganden i ärenden som har en klar anknytning till företagens verksamhet och välmående.
Bekanta dig även med utlåtanden från reklametiska rådet.