Utskotten

Centralhandelskammarens utskott påverkar lagstiftningen på nationell nivå och tar initiativ och beslut som är viktiga för näringslivet.

I handelskamrarnas utskott ingår experter från medlemsföretagen. De förtroendepersoner som är engagerade i handelskammarverksamheten är centrala påverkare inom intressebevakningen. Handelskamrarna förmedlar näringslivets synpunkter till kommunerna i sina ekonomiska regioner och till de statliga myndigheterna. Handelskammarorganisationens styrka ligger i mångsidigheten och expertisen i intressebevakningen.

Utskotten är sammanlagt fem till antalet, dvs. IPR-utskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, utskottet för elektronisk business och skatteutskottet.