Företagens verksamhetsmiljö

Handelskamrarna påverkar näringslivspolitiken regionalt och Centralhandelskammaren riksomfattande. Prioriterade områden är underhåll och utveckling av trafikleder, en för näringslivets del ändamålsenlig stads- och regionalpolitik, tillgång på kunnig arbetskraft och en reform av utbildningssystemet. Därtill följer vi med utvecklingen i Finlands ekonomi.

Ur regional synvinkel innefattar näringslivspolitik alla de sätt på vilka företagens verksamhetsmiljö och förutsättningar för tillväxt kan förbättras. Det kan gälla tillgång på kunnig arbetskraft, olika tjänster, förordningar eller beslutspraxis med anknytning till verksamheten. Gynnsamma förhållanden skapar grunden för företagens konkurrenskraft, sysselsättning, högklassiga tjänster och livskraft.