Komission esitys mannaa Suomen liikenneverkolle

Hallituksen budjettiesitys ei pysäytä liikenneväylien rapautumista, sillä kaivattu 300 miljoonan tasokorotus perusväylänpitoon lykätään seuraavalle hallituskaudelle. Budjettiesityksessä liikennerahoituksesta valtaosa menee odotetusti tie-, rata- ja vesiväylien kunnossapitoon ja jo

Alueellisen vetovoiman yksinkertainen resepti

Dynaaminen talous, hyvä koulutus, osaava työvoima, toimivat liikenneyhteydet ja asuntojen riittävä tarjonta. Siinä on alueen vetovoiman salaisuus. Teoriassa resepti on yksinkertainen, mutta käytännössä työ sen hyväksi ei lopu koskaan. Millainen on vetovoimainen talousalue? Mitkä seikat

Logistiikkakustannusten nousu vähentää työvoiman liikkuvuutta

Koko maan kattavassa Alueiden kilpailukyky 2016-selvityksessä yritykset toivoivat erityisesti liikenteeltä perittävien verojen ja maksujen vähentämistä. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys sisältää kuitenkin useita kohtia, jotka nostavat yritysten logistiikkakuluja ja työntekijöiden

Liikenneyhteydet yritysten tärkein resepti aluekehittämiseen

Liikenneyhteyksien ja työvoiman tarjonta ja kehittäminen ovat yritysten mielestä tärkeimpiä keinoja, joilla aluekehitystä voidaan edistää. Yritykset tarvitsevat nykyistä sujuvampia liikenneväyliä ja ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi. Keskuskauppakamarin Alueiden

Kuljetustukien alentaminen uhkaa alueiden kilpailukykyä

Oulun kauppakamari on tänään julkaisemassaan kannanotossa tuonut ilmi huolensa valtion kuljetustukien alentamisen vaikutuksista syrjäisempien alueiden kilpailukykyyn ja sen parantamiseen. Kannanotto on toimitettu myös liikenneministeri Merja Kyllöselle.  Oulun kauppakamarin kannanotossa