Tuloverotuksen ankara progressio on työnteon haittavero

Ansiotuloverotuksen liian jyrkkä progressio ja kannustinloukut ovat Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan uhka talouskasvulle ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselle. Verotietojen julkistaminen vie huomion pienilukuiseen joukkoon suurten yritysten johtoa. Suomalaisten

Kevyempi verotus kannustaa työntekoon

Verotuksen asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että ansiotuloverotusta on kevennettävä, jotta työpanos ja tuottavuus kasvaisivat. Kireä työn verotus ohjaa kansalaisia viettämään enemmän vapaa-aikaa työn ja opiskelun sijasta. Viime vuosina Suomi on alkanut taas kiristää työn

Kireä verotus ei kannusta uralla etenemiseen

Osaavaa ja koulutettua väestöä on pidetty yhtenä Suomen tärkeimpänä voimavarana. Vähälle huomiolle on jäänyt se, tukeeko verojärjestelmämme kouluttautumista ja osaamisen lisäämistä. Kouluttautuminen ei houkuttele, jos osaamisen lisääminen ei tuota riittävää lisätuloa. Sama

Kehysriihen päätökset nostavat veroja yli kipukynnyksen

Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen olisi pitänyt leikata menoja enemmän ja jättää veronkorotukset tekemättä. Kuntatyöntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuojasta olisi pitänyt luopua. Hallitus kiristää verotusta, vaikka asiantuntijat ovat melkein yksimielisesti todenneet, että