Arktinen alue houkuttelee edelleen investointeja

Runsaat ja monipuoliset luonnonvarat ovat nostaneet arktisen talousalueen globaalisti kasvavan kiinnostuksen kohteeksi. Euroopan pohjoisimmilla alueilla on runsaasti erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia useille toimialoille. Alueen yhteenlaskettu investointipotentiaali on satoja miljardeja euroja.

Arktiset alueet ovat Suomelle mahdollisuus

Arktinen alue on noussut viimeisten viiden vuoden aikana suureksi kiinnostuksen kohteeksi. Tämä johtuu alueen mittavista luonnonvaroista sekä jääpeitteen sulamisen johdosta avautuneista uusista potentiaalisista kuljetusreiteistä. Alueelle suunnitellaan suuria investointeja, ja suomalaiselle